.
Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4

En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning

18400

184 kr (exkl. moms)

Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4

Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 128
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824925-3
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Sveriges riksdag fattar beslut om svenska skatter, men skattelagstiftningen påverkas också av icke-nationella rättskällor. Den viktigaste är EU-rätten, dvs. de regler och principer som Sverige måste följa i egenskap av medlem i EU. Enligt dessa regler är det som princip inte tillåtet för medlemsstater att med offentliga medel stödja en viss verksamhet framför en annan, eftersom det kan begränsa konkurrensen på EU:s inre marknad.

Författaren Jérôme Monsenego (professor i skatterätt med inriktning mot internationell beskattning vid Stockholms universitet) presenterar en gedigen introduktion till hur EU-rätten påverkar Sveriges möjlgheter att utforma det egna skattesystemet. Rapporten innehåller också en beskrivning av EU-rättens utveckling och hur den kan komma att påverka utrymmet för Sveriges nationella skattepolitik. Det framgår att EU:s riktlinjer har ett avsevärt inflytande på det svenska skattesystemet. En av slutsatserna är att det är av stor vikt att aktörer på skatteområdet i Sverige noga följer utvecklingen av EU-rätten och praxis från EU-domstolen.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.