Rätt information på rätt plats i rätt tid. SOU 2014:23 (Bilagedel)
Socialdepartementet

Rätt information på rätt plats i rätt tid. SOU 2014:23 (Bilagedel)

Slutbetänkande från Utredningen om rätt information i vård och omsorg

24000

240 kr (exkl. moms)

I den del av uppdraget som handlar om att identifiera nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig och mer sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten fick utredningen i uppdrag att beskriva de möjligheter som befintlig lagstiftning ger för att kunna utbyta uppgifter där så anses nödvändigt.

Istället för en traditionell och mer teoretisk genomgång av lagstiftningen har utredningen valt att utforma delredovisningen som ett praktiskt verktyg anpassat för en verksamhetsnära invå. Förhoppningen är att den kan bidra till ökad kunskap om hur personuppgifter kan användas och hanteras i syfte att bidra till god vård.
För att hitta tillhörande Huvudbetänkande se Relaterade produkter, till höger.

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 241
  • Utgiven: 2014
  • Serie: SOU 2014:023
  • ISBN/Best.nr: 978-913824096-0
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Sociala frågor