Rätt information på rätt plats i rätt tid. SOU 2014:23 (Del 1 och 2)
Socialdepartementet

Rätt information på rätt plats i rätt tid. SOU 2014:23 (Del 1 och 2)

52200

522 kr

Utredningens förslag i korthet:
  • två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
  • en informationshantering som utgår från individens behov
  • en informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
  • en informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • en informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.
För att hitta tillhörande Bilagedel, se Relaterade produkter, till höger.Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: