Rätt information. Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. SOU 2013:45
Socialdepartementet

Rätt information. Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. SOU 2013:45

Delbetänkande från Utredningen om rätt information i vård och omsorg.

24000

240 kr (exkl. moms)

Patientsäkerhet även för de med nedsatt beslutsförmåga

Nuvarande regelverk om sammanhållen journalföring möjliggör informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Detta för att patienter ska få den bästa vården och samtidigt vara integritetsskyddade.
De som däremot riskerar att få en sämre vård, är de vuxna som har nedsatt beslutsförmåga exempelvis demenssjuka.I detta delbetänkande finns bl a rekommendationer hur personal i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska bemöta denna patientgrupp. Integritetsskyddet måste stärkas även för dem.
Särskild utredare: Lena Lundgren

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 167
  • Utgiven: 2013
  • Serie: SOU 2013:045
  • ISBN/Best.nr: 978-913823963-6
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor