.
Rätt att forska. SOU 2018:36 Långsiktig relgering av forskningsdatabaser

Rätt att forska. SOU 2018:36 Långsiktig relgering av forskningsdatabaser

Slutbetänkande från Forskningsdatautredningen (U 2016:04)

55000

550 kr (exkl. moms)

Rätt att forska. SOU 2018:36 Långsiktig relgering av forskningsdatabaser

Rätt att forska. SOU 2018:36 Långsiktig relgering av forskningsdatabaser

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 621
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824800-3
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Bland förslagen:
 • att behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska regleras i en särskild lag, lagen om forskningsdatabaser (forskningsdatabaslagen). Lagen reglerar bl.a. vilka forskningshuvudmän som ska få ansvara för forskningsdatabaser och vilka skyddsåtgärder som krävs för att en forskningsdatabas ska vara rättsenlig.
 • såväl de statliga högskolorna och universiteten som de privata lärosätena som omfattas av offentlighetsprincipen samt har examensrätt, ska enligt förslaget få behandla personuppgifter i forskningsdatabaser.
 • en grundläggande skyddsåtgärd som som föreslås är att en forskningsdatabas måste godkännas enligt etikprövningslagen.
 • all forskning som ska använda uppgifter i en forskningsdatabas ska vara etikgodkänd. I och med detta föreslås ändringar i etikprövningslagen som möjliggör dessa skyddsåtgärder.
 • föreslår är en ny bestämmelse om forskningssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och en motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt hos privata forskningshuvudmän i forskningsdatabaslagen.
 • Utöver att en forskningsdatabas kommer att vara föremål för tillsyn (av Datainspektionen), föreslår utredningen att Vetenskapsrådet ska få i uppgift att följa upp forskningsdatabaser som skapas med stöd av den nya lagen.
 • ytterligare en viktig skyddsåtgärd som föreslås är att ge forskningspersonerna möjlighet till insyn i hur de egna uppgifterna hanteras i forskningsdatabasen.

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
Remiss - Elektroniskt 9/11-18. Ytterligare 2 ex. /CE