Rasistiska symboler
Justitiedepartementet

Rasistiska symboler

9300

93 kr (exkl. moms)

De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

En särskild utredare ska därför:
 • göra en genomgång av domstolarnas och Justitiekanslerns praxis avseende hur straffansvaret för hets mot folkgrupp hittills har tillämpats i fråga om symboler,
 • ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad,
 • överväga behovet av och förutsättningarna för att förtydliga eller komplettera dagens lagstiftning, och
 • lämna författningsförslag om utredaren kommer fram till att lagstiftningen bör ändras.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 7
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:061
 • ISBN/Best.nr: 68718-061
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kultur, Offentlig förvaltning, Staffrätt & Rättsväsen