Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91

Betänkande från Utredningen om informationsskydlighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

55000

550 kr (exkl. moms)

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet. SOU 2018:91

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 483
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2018:091
  • ISBN/Best.nr: 978-913824889-8
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheterna att införa en informationsskyldighet avseende skatteupplägg i Sverige.

Direktivet (förkortat DAC 6), som trädde i kraft den 25 juni 2018, innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet, s.k. rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Det innebär även en skyldighet för medlemsstaterna att utbyta information om sådana arrangemang med varandra genom automatiskt utbyte av upplysningar. De föreslagna reglerna innebär att en informationsskyldighet avseende skatteupplägg införs. Genom förslagen genomförs DAC 6 i svensk rätt. Regelverket går dock utöver vad som följer av DAC 6 genom att det även omfattar rent inhemska arrangemang. Det huvudsakliga syftet med de föreslagna reglerna är att motverka aggressiv skatteplanering. Även förfaranden som underlättar vissa former av skattefusk kan dock motverkas.

Se länk längre ned till propositionen som publicerats efter SOU:n.