Rapportering av ingridienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror; (HSLF-FS 2016:45). Föreskrift om ändring. HSLF-FS 2016:97
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av ingridienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror; (HSLF-FS 2016:45). Föreskrift om ändring. HSLF-FS 2016:97

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: