Rapporter från Verket för innovationssystem - Vinnova. Stående order
Vinnova

Rapporter från Verket för innovationssystem - Vinnova. Stående order

26500

265 kr (exkl. moms)

Vinnova (Verket för innovationssystem) har till uppgift att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.I serien Vinnova Rapport publiceras rapporter, kunskapssammanställningar, översikter m.m. samt strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av Vinnova.I rapportserien ingår också utgåvor på engelska under beteckningen Vinnova Report.
Angivet pris avser senaste utgåvan i rapportserien.