Rapporter från Verket för innovationssystem - Vinnova. Stående order
Vinnova

Rapporter från Verket för innovationssystem - Vinnova. Stående order

26500

265 kr (exkl. moms)

Vinnova (Verket för innovationssystem) har till uppgift att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
I serien Vinnova Rapport publiceras rapporter, kunskapssammanställningar, översikter m.m. samt strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av Vinnova.
I rapportserien ingår också utgåvor på engelska under beteckningen Vinnova Report.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2011
  • ISBN/Best.nr: R50385
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Utbildning & Forskning