Public Finances in Sweden 2006
Statistiska centralbyrån/SCB

Public Finances in Sweden 2006

38500

385 kr

Överblick över den offentliga sektorns finanser och aktiviteter ur ett makroekonomiskt perspektiv.

Språk: engelska.
Produktdetaljer: