Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion - hur hänger det ihop?
Statens folkhälsoinstitut

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion - hur hänger det ihop?

6000

60 kr (exkl. moms)

Rapporten innehåller systematiska genomgångar av vetenskapliga studier kring sambandet mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Sammanställningarna indikerar att ett samband existerar mellan att må psykiskt dåligt och att dricka mycket alkohol existerar, och vice versa. Vidare ges förslag på evidensbaserade metoder för att minska denna typ av ohälsa bland unga pojkar och flickor.