Prövning av migrationsärenden
Norstedts Juridik

Prövning av migrationsärenden

BEVIS 8

65000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

650 kr (exkl. moms)

Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken – resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av teoretisk kunskap och metodologisk vägledning på området. Här beskrivs de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internationell rätt, myndigheternas och domstolarnas utredningsansvar, metoder för bevisprövning och ombudets uppgifter i processen. Förhoppningen är därmed att främja en ökad rättssäkerhet inom migrationsrätten.

Boken är avsedd att vara av praktisk nytta för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket, föredragande, notarier och domare på domstolar samt för offentliga biträden. Den är även avsedd att fungera som kurslitteratur på juristutbildningarna.

I denna tredje upplaga har samtliga texter uppdaterats utifrån ny lagstiftning och ny rättspraxis, därtill har boken utökats med ett nytt avsnitt om värdering av muntliga utsagor.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 381
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Bevis
 • ISBN: 978-913902053-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken – resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av teoretisk kunskap och metodologisk vägledning på området. Här beskrivs de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internationell rätt, myndigheternas och domstolarnas utredningsansvar, metoder för bevisprövning och ombudets uppgifter i processen. Förhoppningen är därmed att främja en ökad rättssäkerhet inom migrationsrätten.

Boken är avsedd att vara av praktisk nytta för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket, föredragande, notarier och domare på domstolar samt för offentliga biträden. Den är även avsedd att fungera som kurslitteratur på juristutbildningarna.

I denna tredje upplaga har samtliga texter uppdaterats utifrån ny lagstiftning och ny rättspraxis, därtill har boken utökats med ett nytt avsnitt om värdering av muntliga utsagor.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
 • Publicerad: 2018-01-25
 • Version: 3
 • Serie: Bevis
 • ISBN: 978-913902053-0