Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag. Prop. 2018/19:007
Finansdepartementet

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag. Prop. 2018/19:007

12000

120 kr (exkl. moms)

En ny lag föreslås med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering. I den nya lagen finns de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar. I lagen finns även en bestämmelse om att Finansinspektionen får bestämma att vissa beslut enligt förordningen ska gälla omedelbart.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 92
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2018/19:007
  • ISBN/Best.nr: PROP1819007
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Språk, Utbildning & Forskning