.
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Slutredovisning av regeringens handlingsplan

23500

235 kr (exkl. moms)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Regeringens handlingsplan med åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål presenterades sommaren 2008 och bestod av 36 åtgärder med fördelning på fem områden:
  • Ökat skydd och stöd till utsatta personer
  • Stärkt förebyggande arbete
  • Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
  • Ökad nationell och internationell samverkan
  • Ökad kunskap
I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts och vilka resultat åtgärderna givit. Rapporten visar bl.a. att medvetenheten om prostitution och människohandel har ökat inom rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Migrationsverket och frivilligorganisationer. I utvärderingen ingår också rekommendationer för det fortsatta arbetet på området.
Teckna stående order på publikationer från BRÅ