Produktansvarslagen
Norstedts Juridik

Produktansvarslagen

En kommentar m.m.

89600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

896 kr (exkl. moms)

Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: