Produktansvarslagen
Norstedts Juridik

Produktansvarslagen

87000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

870 kr

Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: