Processen i hovrätt och Högsta domstolen
Norstedts Juridik

Processen i hovrätt och Högsta domstolen

Rättegång VI

49200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

492 kr (exkl. moms)

Författare:
Johan Munck , Lars Welamson
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.

I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.

Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Johan Munck , Lars Welamson
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.

I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.

Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: