Processen i hovrätt och Högsta domstolen
Wolters Kluwer

Processen i hovrätt och Högsta domstolen

47800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

478 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Welamson , Johan Munck
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars Welamson , Johan Munck
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: