Procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet, allmänna råd
Riksskatteverket

Procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet, allmänna råd

2500

25 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: