.
Privatuthyrningslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Privatuthyrningslagen

Leif Holmqvist, Rune Thomsson

En kommentar till lagen om uthyrning av egen bostad m.m.

0
Privatuthyrningslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, eller privatuthyrningslagen som den vanligen kallas, kommenteras paragrafvis. Lagen ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. Privatuthyrningslagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför allt vid uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter. I kommentaren görs en genomgång av vilka regler i den vanliga hyreslagen som är tillämpliga även på privatuthyrningsförhållanden. Vidare redovisas regler och praxis när det gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Reglerna om beskattning av hyra vid uthyrning av egen bostad berörs också. Kommentaren avslutas med några råd och tips om vad en hyresvärd och en hyresgäst bör tänka på vid en uthyrning enligt privatuthyrningslagen.

I denna uppdatering har ett par nya avgöranden om lagens tillämpningsområde tillförts och ett antal nya hovrättsavgöranden om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand beaktats. Rättsläget avser den 1 januari 2024. Dessutom finns information om det utredningsarbete som inletts under 2022 och 2023 om ändringar i privatuthyrningslagen och om beskattning av hyra vid uthyrning av egen bostad.

Kommentaren vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om uthyrning enligt privatuthyrningslagen, såväl jurister som andra.