Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Ds 2016:29
Socialdepartementet

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Ds 2016:29

17000

170 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att förtydliga att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska avtalet innehålla villkor om detta.Socialstyrelsen bör få i uppdrag att följa upp efterlevnaden och konsekvenserna av förslagen.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!