Privat sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Prop. 2016/17:166
Socialdepartementet

Privat sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Prop. 2016/17:166

7600

76 kr

Innehållet förslag som syftar till att förtydliga att det inom offentlig finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får ges hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukförsäkring enbart om människovärdes- och behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.
Produktdetaljer: