Prissättning av vissa äldre läkemedel, föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2014:9
  • Hälso & sjukvard
  • Offentlig förvaltning

Prissättning av vissa äldre läkemedel, föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2014:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Prissättning av vissa äldre läkemedel, föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2014:9

Prissättning av vissa äldre läkemedel, föreskrifter och allmänna råd. TLVFS 2014:9

Om publikationen

Ändras av HSLF-FS 2018:30, best.nr 17318030HSLF
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se