Prissättning av vissa äldre läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9). HSLF-FS 2018:30
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av vissa äldre läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9). HSLF-FS 2018:30

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2014:9.
Tryckt upplaga: