Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m (TLVFS 2009:4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:8
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m (TLVFS 2009:4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2009:4.
Tryckt upplaga: