.
Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Ändring av TLVFS 2008:2.

Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Från och med 1 juli 2015 ges Tandvårds- och läkmedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.

Prenumerationen på författningar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. De ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.

I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning