Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:17

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2008:2.

Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Tryckt upplaga: