.
Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

6800

68 kr (exkl. moms)

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Ändringar i TLVFS 2009:4
  • Det allmänna rådet till 3 § ska upphöra att gälla
  • 1, 2, 3, 10, 11 och 13 §§ får ny lydelse,
  • Sex nya paragrafer, 1 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d och 12 a §§ samt allmänna råd till 3 c §
  • ny bilaga.
    Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se