Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

6800

68 kr (exkl. moms)

Ändringar i TLVFS 2009:4
  • Det allmänna rådet till 3 § ska upphöra att gälla
  • 1, 2, 3, 10, 11 och 13 §§ får ny lydelse,
  • Sex nya paragrafer, 1 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d och 12 a §§ samt allmänna råd till 3 c §
  • ny bilaga.
Tryckt upplaga: