Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

6800

68 kr (exkl. moms)

Ändring av 10 § samt ny 13 a § i TLVFS 2009:4.
Tryckt upplaga: