Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m (TLVFS 2009:4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:7
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m (TLVFS 2009:4), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:7

7000

70 kr

Ändring av TLVFS 2009:4.
Prenumerera på TLVFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: