Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m., ändrade föreskrifter och allmänna råd

6800

68 kr

Ändring av 10 § samt ny 13 a § i TLVFS 2009:4.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: