Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2013:7) och (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:21
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2013:7) och (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:21

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2013:7 och TLVFS 2009:4.

Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.setgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Tryckt upplaga: