Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2013:7) och (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:21
Socialstyrelsen/Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2013:7) och (TLVFS 2009:4). HSLF-FS 2015:21

7000

70 kr

Ändring av TLVFS 2013:7 och TLVFS 2009:4.Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.setgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Från och med 1 juli 2015 ges Tandvårds- och läkmedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen. Prenumerationen på författningar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. De ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning
Produktdetaljer: