Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4), HSLF-FS 2017:63
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4), HSLF-FS 2017:63

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2009:4.
Tryckt upplaga: