Preventing Repeat Victimization: A Systematic Review
Brottsförebyggande rådet, Brå

Preventing Repeat Victimization: A Systematic Review

14300

143 kr (exkl. moms)

Brottsoffer gång på gång!

En stor andel av alla brott begås mot brottsoffer som drabbats förut, ett fenomen som på engelska kallas »repeat victimization». Det har tagits många initiativ för att förebygga denna brottslighet. Men vilka resultat har uppnåtts?
Här presenteras en systematisk översikt inkl. en statistisk metaanalys av 31 utvärderingar på området.
Språk: Engelska

Tryckt upplaga: