Preskription i arbetsrätten
Wolters Kluwer

Preskription i arbetsrätten

En vägledning för praktiker

57300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

573 kr (exkl. moms)

Författare:
Bo Ericson , Stellan Gärde
Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om arbetsrättslig preskription så att misstag kan undvikas. I boken tar vi även upp fall där alternativa vägar föreligger när tidsfrister har löpt ut.

Vi ger nu ut den tredje upplagan där i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal finns samlade i en enda bok. Även andra tidsfrister än de som avser preskription redovisas. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal.

I denna tredje upplaga har vissa avsnitt i boken omarbetats och utvidgats, på en del ställen ganska rejält, bl.a. om
– preskriptionslagen och dess betydelse för arbetsrättsliga krav
– MBL:s och kollektivavtalens förhandlings- och preskriptionsregler
– anställningsskyddslagens regler om preskription.

Det nya är framför allt avsnitten om regler och principer angående preskription inom europarätten som har betydelse för en arbetsrättslig process i Sverige med europarätten som grund. Här finns en redovisning av
– Europakonventionens och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler
– regler om preskription enligt lagen om europeiska företagsråd.

Nytt är också avsnitten om preskriptionsregler i uthyrningslagen och lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige.

Ett stort antal nytillkomna rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 276
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913911344-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Bo Ericson , Stellan Gärde
Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om arbetsrättslig preskription så att misstag kan undvikas. I boken tar vi även upp fall där alternativa vägar föreligger när tidsfrister har löpt ut.

Vi ger nu ut den tredje upplagan där i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal finns samlade i en enda bok. Även andra tidsfrister än de som avser preskription redovisas. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal.

I denna tredje upplaga har vissa avsnitt i boken omarbetats och utvidgats, på en del ställen ganska rejält, bl.a. om
– preskriptionslagen och dess betydelse för arbetsrättsliga krav
– MBL:s och kollektivavtalens förhandlings- och preskriptionsregler
– anställningsskyddslagens regler om preskription.

Det nya är framför allt avsnitten om regler och principer angående preskription inom europarätten som har betydelse för en arbetsrättslig process i Sverige med europarätten som grund. Här finns en redovisning av
– Europakonventionens och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler
– regler om preskription enligt lagen om europeiska företagsråd.

Nytt är också avsnitten om preskriptionsregler i uthyrningslagen och lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige.

Ett stort antal nytillkomna rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.
Målgrupp
Juridiska, Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2016-06-03
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913911344-7