Preskription i arbetsrätten
Norstedts Juridik

Preskription i arbetsrätten

En vägledning för praktiker.

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Bo Ericson, Stellan Gärde
I boken redogörs för i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal. Även andra tidsfrister än de som avser preskription gås igenom. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal. Ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 4
  • ISBN: 9789139311126
  • Ämnen: Arbetsliv