.
Preskription i arbetsrätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Preskription i arbetsrätten

En vägledning för praktiker.

0
Preskription i arbetsrätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I boken redogörs för i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal. Även andra tidsfrister än de som avser preskription gås igenom. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal. Ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.