.
Preskription i arbetsrätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Preskription i arbetsrätten

En vägledning för praktiker

60700

607 kr (exkl. moms)

Preskription i arbetsrätten

Preskription i arbetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

För den som sysslar med arbetsrätt är det nödvändigt att vara väl insatt i de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om dessa regler så att misstag kan undvikas.
Vi ger nu ut en ny upplaga, den fjärde. I stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten finns samlade och kommenterade i denna bok. Vi redogör även för det arbetsrättsliga förhandlingssystemet eftersom förhandlingsrätten också innehåller viktiga regler om preskription.
Nytt som tas upp och kommenteras är, förutom ett antal rättsfall från Arbetsdomstolen, regler om preskription i nytillkommen lagstiftning såsom

• utstationeringslagen
• lagen om företagshemligheter
• visselblåsarlagen
• lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar

Dessutom redovisas och kommenteras de nya reglerna i LAS om en förhöjd pensionsålder och därmed ett förlängt anställningsskydd och vad ändringarna betyder ur preskriptionssynpunkt.
Preskription i arbetsrätten riktar sig till alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.