.
Preskription i arbetsrätten
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Preskription i arbetsrätten

Bo Ericson, Stellan Gärde

En vägledning för praktiker

Produkt-id: 8368394994007
ID: P000047909

659 kr (exkl. moms)

Preskription i arbetsrätten

Preskription i arbetsrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

För den som sysslar med arbetsrätt är det nödvändigt att vara väl insatt i de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om dessa regler så att misstag kan undvikas.

Vi ger nu ut en ny upplaga, den femte. I stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten finns samlade och kommenterade i denna bok. Vi redogör även för det arbetsrättsliga förhandlingssystemet eftersom förhandlingsrätten också innehåller viktiga regler om preskription.

Boken har uppdaterats med hänsyn till de ändringar som skett i lagen om anställningsskydd under 2022. Även förändringar under 2022 i utstationeringslagen och i uthyrningslagen av betydelse för preskription har beaktats. Nytt som tas upp och kommenteras är, förutom ett antal rättsfall från Arbetsdomstolen, regler om preskription i den nya visselblåsarlagen från 2021.

Preskription i arbetsrätten riktar sig till alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139318170.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000047909", "primary"=>"true", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F45004786285", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En vägledning för praktiker", "datechanged"=>"2023-07-06", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0428", "id"=>"1BE17871D2B56E4FC12575430054CFE3", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bo", "lastname"=>"Ericson"}, {"contact_id"=>"0979", "id"=>"710FC53BE41681D5C12575430054CBA9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Stellan", "lastname"=>"Gärde"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"171", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"5", "priceresellers"=>"461", "size"=>"354", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-07-06", "publicerat_timestamp"=>1688601600}