.
Preskription av skattefordringar
  • Insolvensrätt
  • Utsökningsrätt

Preskription av skattefordringar

Mats Höglund, Marie Karlsson-Tuula, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell
60600

606 kr (exkl. moms)

Preskription av skattefordringar

Preskription av skattefordringar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador. Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter.