Preskription
Wolters Kluwer

Preskription

Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

204700

2,047 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Lindskog
Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är – utöver vad som följer av ny lagstiftning, praxis och litteratur – huvudsakligen en del fördjupningar. Det gäller också denna upplaga.
Sedan förra upplagan har Stefan Lindskog även gett ut en monografi om betalningar, och som författaren skriver i förordet till den boken kan böckerna Betalning, Kvittning och Preskription ses som en trilogi om penningkravsrätten.
Tryckt upplaga: