.
Praktisk processrätt
  • Processrätt
  • Straffrätt

Praktisk processrätt

Claes Rainer

En handbok i processföring

0
Praktisk processrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

En rättegång handlar om att övertyga och för att kunna göra detta gäller det att behärska det hantverk ett framgångsrikt processande innebär. Avgörande delar i att driva en tvistemålsprocess är hur inlagor bäst kan utformas, hur klienten ska tas, vilka redskap som finns för att uppbåda svårtillgänglig bevisning, hur buffliga motpartsombud kan bemötas, hur ett lyckat vittnesförhör genomförs och konsten att hålla en riktigt lyckad slutplädering. Men ytterligare en dimension på processandet är hur argumenten framförs och vilket intryck man som ombud gör på rätten och motparten. Det går att vinna ett mål med dåliga förberedelser, otillräcklig pedagogik och svag framställningsteknik, och det finns case som är så starka att de är omöjliga att förstöra. Men ofta står det och väger och det finns all anledning att lägga energi på de knep som var för sig kan öka förutsättningarna för framgång. Det är en sak att klara sig igenom en huvudförhandling och hoppas att det går ens väg, och en annan sak att vara den som tar initiativet och kan styra processen.

Syftet med denna handbok är att tillhandahålla redskap för såväl den nyexaminerade juristen som ska gå på sin första muntliga förberedelse som den redan erfarna processjuristen som ytterligare vill finslipa sin teknik. Målet är att göra läsaren mer bekväm med de praktiska delarna av en domstolsprocess och att med hjälp av såväl juridik som retorik utvecklas i sin teknik att föra en framgångsrik process.