.
Praktisk marknadsrätt

Praktisk marknadsrätt

131100

1,311 kr (exkl. moms)

Praktisk marknadsrätt

Praktisk marknadsrätt

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 8
  • Omfång: 936
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 9789139108726
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén-Wendels

Om boken

Praktisk marknadsrätt är en användbar handbok för det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet: · Svensk och europeisk marknadsföringsrätt· Yttrandefrihet och reklam · Internet som medium · Marknadsföringslagens uppbyggnad, administration och sanktioner · Otillbörlig marknadsföring – svarta listan, aggressiva metoder, vilseledanden och illojal konkurrens · Informationskrav i annan särskild marknadsrättslig lagstiftning · Förmånserbjudanden och andra säljfrämjande åtgärder · Namn och bild i reklam· Stötande och diskriminerande reklam· Specialregler för vissa varor och tjänster· Direktmarknadsföring· Särskilda former och metoder för försäljning· och reklam· Ansvaret för varan· Immaterialrättslig lagstiftning· Konkurrenslagstiftningen· Företagsspioneri – lagen om företagshemligheter