.
Praktisk marknadsrätt

Praktisk marknadsrätt

Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén-Wendels
Produkt-id: 4335700574252
ID: 96E3E527C2FAC81F85258198004868B8

1.460 kr (exkl. moms)

Praktisk marknadsrätt

Praktisk marknadsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Praktisk marknadsrätt är en användbar handbok för det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet: · Svensk och europeisk marknadsföringsrätt· Yttrandefrihet och reklam · Internet som medium · Marknadsföringslagens uppbyggnad, administration och sanktioner · Otillbörlig marknadsföring – svarta listan, aggressiva metoder, vilseledanden och illojal konkurrens · Informationskrav i annan särskild marknadsrättslig lagstiftning · Förmånserbjudanden och andra säljfrämjande åtgärder · Namn och bild i reklam· Stötande och diskriminerande reklam· Specialregler för vissa varor och tjänster· Direktmarknadsföring· Särskilda former och metoder för försäljning· och reklam· Ansvaret för varan· Immaterialrättslig lagstiftning· Konkurrenslagstiftningen· Företagsspioneri – lagen om företagshemligheter
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139108726.jpg", "type"=>"print", "product_id"=>"96E3E527C2FAC81F85258198004868B8", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"96E3E527C2FAC81F85258198004868B8", "verkid"=>"96E3E527C2FAC81F85258198004868548", "subject_areas"=>["Ekonomi"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1211", "id"=>"94A09B4A0A7B509CC125753E00509009", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl Anders", "lastname"=>"Svensson"}, {"contact_id"=>"0504", "id"=>"277FCA15D58F1EDAC125753E0050FADA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Stenlund"}, {"contact_id"=>"0413", "id"=>"19A55C6754E17976C125753E00512913", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Torsten", "lastname"=>"Brink"}, {"contact_id"=>"0367", "id"=>"132A39B9C2385519C125753E00515B53", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars-Erik", "lastname"=>"Ström"}, {"contact_id"=>"1212", "id"=>"94AA5E7A0B37D51BC125753F004F6495", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Thomas", "lastname"=>"Carlén-Wendels"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"58", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"8", "priceresellers"=>"1229", "size"=>"936", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2010", "publicerat_datum"=>"2010-07-01", "publicerat_timestamp"=>1277942400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}