Praktisk finansiell ekonomi
Norstedts Juridik

Praktisk finansiell ekonomi

23900

239 kr (exkl. moms)

En lättillgänglig vägledning som inte ger avkall på den strama disciplin som området ändå har. Vid halvårsskiftet 2004 fick vi en ny rådgivningslag om finansiella produkter. Lagen ställer krav på att rådgivningen skall kännetecknas av oberoende och professionalism. Du som vill stärka din position behöver behärska följande områden:- kunskap om kapitalmarknadens roll och funktion,- grundläggande placeringsstrategier,- avkastning och risk,- riskjusterad avkastning,- grundläggande portföljlära.Dessa områden beskrivs samt den grundläggande ansatsen för värdering av finansiella produkter, dvs tidsvärdet av kapital. Övningsuppgifter och förslag till lösningar ingår samt ett ordlexikon som förklarar finansteoretiska uttryck. Adri De Ridder har publicerat ett flertal böcker inom området, bl.a.Finansiell ekonomi - om företaget och finansmarknaden (2u 2003) och Effektiv kapitalförvaltning (2002).
Grundläggande placeringsrådgivning