Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget. SOU 2016:4.
Utbildningsdepartementet

Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget. SOU 2016:4.

Betänkande från Utredningen om politisk information i skolan

29700

297 kr (exkl. moms)

Mot bakgrund av det oklara rättsläget föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 1 kap. 9 § RF. Enligt den föreslagna bestämmelsen ges skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildningen till samtliga de som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommun eller Europaparlamentet.

Enligt bestämmelsen kan skolan också bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval om urvalet sker på annan objektiv grund. Om politiska partier har bjudits in, ska eleverna som ett led i utbildningen ges möjlighet att på lämpligt sätt få ta del av information också från andra politiska partier som har anmält intresse av att få medverka.

Köp utredningen så får du ta del av hela analysen!

Särskild utredare: Johan Hirschfeldt.
Köp utredningen så får du ta del av hela analysen!

För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Tryckt upplaga: