Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö

Rapport från Tillitsdelegationen (FI 2016:03)

18400

184 kr (exkl. moms)

Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö

Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 208
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824969-7
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Integration av nyanlända, tågens punktlighet, tillgång till läkemedel på landets apotek och minskad brottslighet. Det är några exempel på samhällsutmaningar, där flera myndigheter och departement har ansvaret för att finna lösningar. När många aktörer är inblandade finns även risk för att frågor hamnar mellan stolarna och resurser inte alltid fungerar väl tillsammans.

I denna rapport förordas att regeringen ska inrätta en varaktig utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för att lösa komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer.
Se längre ned för länk till SOU från Tillitsdelegationen mm.