.
Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9

Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016. PTU

19900

199 kr (exkl. moms)

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Rapporten beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2016. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggningar över utsattheten 2012 samt valåret 2014 är det för första gången möjligt att göra jämförelser över tid vad gäller förtroendevaldas utsatthet för brott.

Detta är den fjärde kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevalda under 2016.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.