.
Politikernas trygghetsundersökning 2015 Brå rapport 2015:23

Politikernas trygghetsundersökning 2015 Brå rapport 2015:23

19300

193 kr (exkl. moms)

Politikernas trygghetsundersökning 2015 Brå rapport 2015:23

Politikernas trygghetsundersökning 2015 Brå rapport 2015:23

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Rapporten beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Genom jämförelser med föregående kartläggning över utsattheten 2012 kan vi med rapporten för första gången säga nåogt om utsattheten under ett valår och hur den skiljer sig från ett mellanliggande år.

Det är den tredje kartläggningen som Brå gjort på uppdrag av regeringen där förtroendevalda i fullmäktige och riksdag tillfrågats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevald under 2014.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.