.
Politikernas trygghetsundersökning 2013

Politikernas trygghetsundersökning 2013

15100

151 kr (exkl. moms)

Politikernas trygghetsundersökning 2013

Politikernas trygghetsundersökning 2013

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Rapporten redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag och beskriver vilken typ av händelser de har utsatts för.

Här får du en bild av vilka som utsätts, av vem och varför samt om utsattheten fått konsekvenser för den förtroendevaldas agerande inom uppdraget. Om förtroendevalda påverkas att agera eller besluta annorlunda, eller till och med att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet, riskerar det politiska systemet att förlora en del av sin demokratiska legitimitet. Det kan även försvåra rekryteringen av nya förtroendevalda.

Det här är den andra kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen där ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting och regioner) tillfrågats om utsatthet för trakasserier, hot och våld.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.