Politik för gestaltad livsmiljö. Prop. 2017/18:110
Kulturdepartementet

Politik för gestaltad livsmiljö. Prop. 2017/18:110

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy. Ansvarsstrukturen tydliggörs och stärks för att främja den gestaltade livsmiljöns kvalitet och för att stödja utvecklingen inom området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Kulturdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 91
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:110
  • ISBN/Best.nr: PROP1718110
  • Ämnen: Kultur, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering